Board of Advisors

Dev Mahajan (Chairman)– Arya Samaj Houston Texas

Ashvin Dave – BAPS Swaminarayan Temple, Stafford, Texas

Dr. Hansa Medley – ISKCON Houston.Texas

Dr. Ravi Tamirisa – Sri Ashtalakshmi Temple, Sugar land Texas

Dr. Venugopal Menon – Sri Meenakshi Temple, Pearland, Texas

Acharya Gaurang Nanavaty – Chinmaya Mission Houston

Giyarpuram Prasad – Sri Meenakshi teple, Pearland, Texas

Jugal Malani– India House, Houston Texas.

Kishore Mehta– BAPS Swaminarayan Temple, Stafford, Texas

Mila Sengupta-Houston Durga Bari Society, Houson, Texas

Bal Sareen– The Hindu Worship Society of Houston, Texas

Ramesh Bhutada– Hindu Swayam Sewak Singh

Ramesh Parikh– VPSS Haveli Houston, Texas

Swatantra Jain– JVB Preksha Meditation Center Houston

Dr Hansa Raval– Brahma Kumaris, Southcentral USA